มาร่วมกับเรา

นมัสการวันอาทิตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมนมัสการในทุกวันอาทิตย์ เริ่มเวลา 10.00 น. เทศนาและร้องเพลงนมัสการเป็นภาษาไทย โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน และเชิญรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน

เรียนพระคัมภีร์วันพุธ

เรามีศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00 น

เส้นทาง